Jan 25, 2020   6:55 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Kettle
Written by (author): Mgr. art. Lívia Grossová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Design varnej konvice
Summary:GROSSOVÁ , Lívia: Design varné konvice [bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav dizajnu. Vedúci záverečnej práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.. Bratislava. STU FA, 2015, 43 strán. Témou bakalárskej práce je návrh dizajnu rýchlovarnej kanvice so zameraním na určitú nadčasovosť pri rešpektovaní ergonomických, technických a technologických požiadaviek. V úvode záverečnej práce je spomenutý podrobný rozbor zahraničných firiem a ich pôsobenia na trhu s rýchlovarnými kanvicami. V ďalšej časti sme sa zamerali na historický vývoj a vznik kanvíc. V nasledujúcej kapitole sú podrobne opísané jednotlivé komponenty rýchlovarnej kanvice a ich vzájomná spolupráca. V predposlednej kapitole sú zosumarizované všeobecne platné pravidla pre ergonomické využitie v oblasti dizajnu a zároveň konkrétne ergonomické riešenia pre daný návrh. V závere práce je spomenutá perspektíva využitia nami navrhnutého modelu, jej inovatívne technické prevedenie a možnosti využitia.
Key words:rýchlovarná kanvica, termoska, dizajn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited