Feb 25, 2020   8:04 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Optimalization of Filtration Process of Surface Water Treatment Plants to Ensure of Ssafe Drinking Water
Written by (author): Ing. Ondrej Kapusta
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Opponent 1:Ing. Karol Munka, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Opponent 3:prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia procesu filtrácie úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody
Summary:Voda je jedným zo základných prírodných zdrojov. Každý človek bez ohľadu na stupeň rozvoja a jeho sociálne a ekonomické podmienky má právo na pitnú vodu dobrej kvality pri zachovaní hydrologických, biologických a chemických funkcií ekosystémov. Pre získanie takejto vody je v mnohých prípadoch potrebná jej úprava rôznymi technologickými procesmi. Jedným z týchto procesov je filtrácia, ktorú možno definovať ako proces, pri ktorom nastáva oddeľovanie suspenzie – nerozpustených látok dispergovaného a vločkovitého charakteru, prirodzeného a umelého pôvodu na povrchu zŕn a v ich póroch. V dizertačnej práci sa zaoberám procesom úpravy vody jeho optimalizáciou a modernizáciou. Osobitnú pozornosť venujem procesu filtrácie, pozorovaniu rôznych filtračných materiálov s cieľom zabezpečenia kvalitnej a bezpečnej pitnej vody, ktorá má dôveru spotrebiteľa a ktorú možno nielen bez obáv piť, ale u ktorej spotrebiteľ zároveň oceňuje jej estetickú kvalitu.
Key words:Filtrácia, modernizácia, bezpečná pitná voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited