Apr 7, 2020   9:52 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and production of the external bent turning tool model for education
Written by (author): Bc. Samuel Matovič
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
Summary:MATOVIČ, Samuel: Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií - Školiteľka: Ing. Jana Moravčíková, PhD.,- Trnava: MTF STU, 2019. 45 s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vyrobiť edukačný model vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie sústruženie. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá teoretická časť sa zaoberá charakteristikou, rozdelením a inováciami v oblasti rezných nástrojov a je zameraná na sústružnícke nože a geometriu rezného klina. Druhá časť sa zaoberá návrhom a tvorbou 3D modelu rezného nástroja. Obsahom tretej kapitoly je opis postupu výroby modelu pravého vyhnutého sústružníckeho noža. Štvrtá časť je zameraná na zhodnotenie výsledkov práce a odporúčania výroby modelov na edukačné účely iných rezných nástrojov.
Key words:rezný nástroj, geometria, návrh, výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited