Apr 3, 2020   8:20 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of Minimum Ignition Temperature and Ignition Parameters of Food Spice Dust Cloud Mixtures
Written by (author): Bc. László Kosár
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu vybraného druhu potravinárskeho korenia
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť minimálnu teplotu vznietenia rozvíreného prachu potravinárskeho korenia. Za určitých podmienok sú všetky prachy horľavé a pri rozvírených prachoch existuje aj nebezpečenstvo výbuchu. Minimálne teploty vznietenia boli zistené a stanovené podľa normy STN EN 50281-2-1:2002. Počas práce boli použité tri frakcie s veľkosťou (90 - 150 μm; 150 - 200 μm; 200 - 250 μm) prachu z mletej papriky a päť frakcií s veľkosťou (63 - 71 μm; 71 - 90 μm; 90 - 150 μm; 150 - 200 μm; 200 - 250 μm) prachu z mletého čierneho korenia. Minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu mletej papriky (vzorka A) bola 550 °C (frakcia 150 - 90 μm, navážka vzorky 0,5 g a tlak 50 kPa). Minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu čierneho korenia (vzorka B) bola 400 °C (frakcia 71 - 63 μm, navážka vzorky 0,5 g a tlak 50 kPa).
Key words:mletá paprika, teplota vznietenia, rozvírený prach, mleté čierne korenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited