Oct 31, 2020   3:28 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal of shearing tool for cutting off gating system of thermoplastic part
Written by (author):
Bc. Matúš Koník
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele, pre spoločnosť Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o, ktorý je potrebný na uľahčenie strižného procesu oddeľovania vtokovej sústavy. Vylepšenie spočíva v tom, že sa kanáliky vtokovej sústavy nemusia strihať pracovníkom pomocou ručných nožníc, ale strojovo pomocou pneumatických nožníc s vyhrievanou strižnou hranou. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej časti je uvedený profil spoločnosti HSKF. Druhá časť práce obsahuje teoretický úvod do plastov a technológie spracovania plastov. Najväčšia pozornosť je venovaná termoplastom a technológii vstrekovania plastov. V tretej teoretickej časti je obsiahnutá technológia strihania a rozdelenie strihania podľa stroja. Posledná štvrtá praktická časť obsahuje návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy. V tejto časti je uvedené umiestnenie, pneumatická schéma, cenové zhodnotenie nástroja, ďalej návrh modelu, zhodnotenie návrhu modelu a prínosov automatizácie strihania pre spoločnosť HSKF.
Key words:lis, plasty, strihanie, strižný nástroj, termoplasty, vstrekovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited