21. 1. 2020  5:46 Vincent
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
Autor: Bc. Lenka Jarušková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
Abstrakt:Jarušková, Lenka: Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.["Bakalárska práca" ] - Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúca záverečnej práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. MTF STU. Trnava. 2019, 68 s Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť udržateľné opatrenia na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku. Práca je rozčlenená na štyri hlavné kapitoly. Teoretická časť sa zameriava na vymedzenie pojmov, podstaty, formy a metódy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Druhá kapitola je analytická, zameraná na základnú charakteristiku podniku. Odráža súčasný stav hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku . Obsahuje prieskum z rozhovorov riaditeľa a zamestnancov spoločnosti Nikov spol. s.r.o. a aj dotazníkový prieskum výrobných a nevýrobných zamestnancov. Tretia kapitola obsahuje návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, ktoré vyplývajú z analýzy podniku. V poslednej štvrtej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia a výhody pre podnik Nikov spol. s.r.o. .Význam práce spočíva v možnostiach zlepšenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v tomto konkrétnom podniku.
Klíčová slova:hodnotenie, odmeňovanie, zamestnanci, motivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně