Mar 29, 2020   2:11 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of business information systems usage in selected industrial enterprise
Written by (author): Erik Mucska
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Opponent:Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku
Summary:Erik Mucska: Návrh opatrení na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku SCHINDLER ESKLALÁTORY, s.r.o. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.- Trnava: MTF STU, 2019. V prvej časti bakalárskej práce je teoreticky rozpracovaný prehľad podnikových informačných systémov. V druhej časti sa nachádza analyzovaný súčasný stav využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku. V tretej časti je navrhované opatrenie na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov a následne vyhodnotenie navrhovaného opatrenia na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov.
Key words:Podnikové informačné systémy, zlepšenie využívania podnikových IS, SCHINDLER ESKLATÁTORY, s.r.o.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited