Oct 31, 2020   2:29 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Design of a tool for bending copper tubes
Written by (author): Bc. Dominik Beňo
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Róbert Sobota, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh nástroja na ohýbanie medených rúr
Summary:
BEŇO, Dominik: Návrh nástroja na ohýbanie medených rúr. [Bakalárska Práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií – Školiteľ: Ing. Róbert Sobota, PhD. – Trnava: MTF STU, 2020. 51 s. Cieľom práce je navrhnutie nástroja na ohýbanie medených rúr. Bakalárska práca popisuje základný princíp ohýbania, výpočty polotovaru a síl vznikajúcich pri ohýbaní a technologickosť ohýbaných rúr. V práci sú popísané súčasné trendy v ohýbaní rúr, zariadenia používané na ohýbanie, základné a špeciálne spôsoby ohýbania rúr a taktiež chyby vznikajúce pri procese ohýbania. V druhej kapitole je popísaný postup prípravy a ohýbania medených rúr v podniku Vaillant Industrial Slovakia, zariadenia ktoré sa na ohýbanie používajú a software, ktorý riadi tieto zariadenia. Tretia a štvrtá kapitola obsahuje postup pri navrhovaní a tvorení 3D modelu nástroja v programe Creo a tvorbu výrobných výkresov pre navrhnuté nástroje.
Key words:
ohýbanie, CAD, nástroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited