Feb 17, 2020   1:17 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Nature-Inspired Computing in Practice
Written by (author): Bc. Miroslav Sumega
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prírodou inšpirované počítanie v praxi
Summary:V tejto práci sme sa zameriavali na použitie prírodou inšpirovaných algoritmov na optimalizáciu metód strojového učenia za účelom zlepšenia presnosti predikcie výroby fotovoltaickej energie na hodinu dopredu. Najskôr sme vykonali analýzu prírodou inšpirovaných algoritmov za účelom výberu najvhodnejšieho algoritmu. Potom sme analyzovali existujúce spôsoby a riešenia predikcie výroby fotovoltaickej energie. Taktiež sme sa pozreli na to, aký vplyv má počasie na produkciu panelov. Následne sme navrhli naše riešenie predikcie výroby fotovoltaickej energie. Potom sme opísali našu implementáciu tohto riešenia, pričom sme opísali implementáciu algoritmu svetlušiek a detailne sme opísali metódy na predikciu, ktoré sme navrhli. Následne sme vykonali rôzne experimenty za účelom nájdenia najvhodnejšieho nastavenia algoritmu svetlušiek. Potom sme vykonali experimenty s predikciou výroby fotovoltaickej energie, v ktorých sme skúšali rôzne prístupy na zlepšenie presnosti predikcie. Z experimentov sme zistili, že klasifikácia počasia do rôznych tried a optimalizácia modelov strojového učenia pomocou algoritmu pre každú triedu priniesla zlepšenie presnosti predikcie.
Key words:Optimalizácia, Predikcia, Produkcia fotovoltaickej energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited