Jan 20, 2020   11:59 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creation of simple mechatronic system representing manipulator
Written by (author): Bc. Filip Chudiak
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:Ing. Peter Ťapák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba jednoduchého mechatronického systému reprezentujúceho manipulátor
Summary:Práca sa zaoberá tvorbou jednoduchého mechatronického systému reprezentujúceho manipulátor na báze Arduina. V práci je vysvetlená história a tvorba manipulátorov a následne sú podrobne rozobrané rozdelenia manipulátorov. Na manipulátor sú pripevnené senzory, ktoré merajú polohu natočenia ramien pomocou digitálnych servomotorov. Na manipulátore sú následne vykonané merania presnosti a namerané charakteristiky, podľa ktorých sme zostavili riadenie daného manipulátora. Výsledky merania sú porovnané s matematickým modelom, ktorý sme vypočítali. V závere sú všetky výsledky vyhodnotené.
Key words:manipulátor, robotická ruka, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited