Dec 6, 2019   5:24 p.m. Mikuláš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling of the Processes in Chemical Industries and Controller Design Using UniSim Design
Written by (author): Ing. Petra Valiauga
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Opponent:Ing. Ján Drgoňa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
Summary:Táto práca sa zaoberá modelovaním chemicko-technologických procesov v prostredí UniSim Design. Súčasťou práce je aj tvorba študijných materiálov na modelovanie technologických procesov v prostredí UniSim Design. Spracovanými procesmi sú propánový chladiaci okruh, separácia zemného plynu, skvapalňovanie zemného plynu, dvojstupňová kompresia, chladenie zemného plynu, produkcia LPG zo zemného plynu, výroba metanolu, výroba syntetického plynu, výmenník tepla a rektifikačná kolóna. Pre vybraný chemicko-technologický proces, výmenník tepla, bol identifikovaný matematický model v tvare prenosovej funkcie a následne bolo pre tento systém navrhnuté spätnoväzbové riadenie. Výmenník tepla bol riadený pomocou jednoduchého uzavretého regulačného obvodu a pomocou kaskádovej regulácie. PID regulátory boli navrhnuté pomocou toolboxu PIDDESIGN a simulácia riadenia prebiehala v prostredí UniSim Design. Kvalita riadenia bola vyhodnotená pomocou viacerých kritérií kvality. Následne sa navrhlo riadenie pre štyri rôzne konfigurácie rektifikačnej kolóny. Regulátory sa ladili s ohľadom na viaceré kritéria kvality.
Key words:modelovanie, návrh riadenia, UniSim Design

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited