Oct 18, 2019   3:43 a.m. Lukáš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:PID controller design using multiple dominant pole method
Written by (author): Ing. Rudolf Hronec
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh PID regulátorov metódou násobného dominantného pólu
Summary:Obsahom bakalárskej práce je návrh PID regulátorov metódou násobného dominantného pólu pre rôzne typy riadených sústav. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú opísané niektoré základné pojmy ako sú regulovaný systém a regulátor. V ďalšej časti je podrobnejšie rozoberaná problematika PID regulátora, sú porovnávané výhody a nevýhody rôznych typov regulátorov a detailne je opísaná vybraná metóda návrhu regulátora. Obsahom tretej kapitoly je opis vytvoreného grafického užívateľského rozhrania. V štvrtej časti, ktorá tvorí záverečnú časť práce autor opisuje laboratórny model magnetickej levitácie. Uvádza sa fyzikálno-matematický opis systému, návrh parametrov regulátora a výsledky riadenia navrhnutým PID regulátorom.
Key words:PID regulátor, metóda násobného dominantného pólu, magnetická levitácia, riadený systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited