Mar 29, 2020   2:48 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Controller design for active suspension systems of wheels
Written by (author): Bc. Adrián Beke
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia pre aktívny tlmič kolies
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť riadenie aktívneho tlmiča. Aktívny tlmič je systém, ktorý riadi tlmiacu sústavu vozidla v reálnom čase. Pre matematický model štvrtinového vozidla v prostredí Matlab a Simulink boli navrhnuté stavové regulátory metódou LQ pre rôzne matice (Q a R) a metódou Poleplacement pre P regulátor a niekoľko zvolených pólov pre PI regulátor. Kvalita regulačných obvodov bola simulačne overená na skok poruchy 10 cm a vyhodnotená niekoľkými ukazovateľmi kvality. Postup riešenia je dokumentovaný na multimediálnu prezentáciu.
Key words:Aktívny tlmič, štvrtinový model, LQ regulátor, poleplacement, odchýlka od monotónnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited