Feb 22, 2020   5:51 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Aquatic Plants - an Innovative Way of Removing Pharmaceuticals and Drugs from Contaminated Water Types
Written by (author): Ing. Dušan Žabka
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z kontaminovaných typov vôd
Summary:Diplomová práca je zameraná na odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd pomocou vodných rastlín. Venoval som sa najmä koreňovým čistiarňam a hydroponickým systémom, ktoré by mohli byť jednou z možností odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd v menších obciach. Tiež som robil laboratórne testy na odpadovej vode z nemocnice pričom som použil rôzne druhy vodných rastlín a rias na zníženie koncentrácie xenobiotík v tejto odpadovej vode. Sledoval som aj koncentrácie prítomných mikropolutantov v plesách vo Vysokých Tatrách. Bolo dokázané, že vodné rastliny sú schopné odstraňovať liečivá a drogy z odpadovej vody s vysokými účinnosťami. Vysoké účinnosti odstránenia boli ako v hydroponickom systéme tak aj na koreňovej čistiarni. Rastliny použité na experimenty s odpadovou vodou z nemocnice dosiahli tiež značné účinnosti odstránenia, pričom sa prítomné mikropolutanty v nich aj akumulovali.
Key words:vodné rastliny, koreňová čistiareň, hydroponický systém, mikropolutanty, drogy, bioakumulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited