Oct 26, 2020   5:06 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Traffic Monitoring in IP Networks
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie prevádzky v sieti IP
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou potenciálnych hrozieb, ktoré sú realizované a zaznamenávané pomocou systému detekcie prienikov Snort. V teoretickej časti je v skratke popísané monitorovanie sietí LAN a WAN a detekcia prienikov do týchto sietí. Zaoberáme sa možnosťami nasadenia IDS Snort v týchto sieťach, jeho výhodami a nevýhodami. V praktickej časti je testovaná schopnosť detegovať prieniky na základe vybraných útokov. Ďalej sú popísané hrozby, ktoré sa dajú pomocou Snortu zachytiť a ktoré sa zachytiť nedajú. V práci sú ukázané sú aj princípy filtrovania nadobudnutých záznamov. V závere je spracovaný návrh na optimálne zaradenie detekčného systému prienikov Snort vo firme.
Key words:IDS, Hping, Snort, Firewall, Pravidlá, DoS, Nmap

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited