Dec 11, 2019   8:46 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Structural design of reinforced concrete slab of the Eurovea shopping centre
Written by (author): Bc. Denis Kopásek
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Opponent:Ing. Mária Bolešová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Statická analýza železobetónovej stropnej dosky nákupného centra Eurovea
Summary:Cieľom práce bolo vypracovať statickú analýzu stropnej dosky typického podlažia administratívnej časti obchodného centra Eurovea International v Bratislave. V rámci práce boli vypracované dve alternatívy – doska uložená na prievlakoch a bezprievlaková doska, z ktorých sa detailnejšie riešil variant s prievlakmi. Stropná doska má nepravidelný tvar a je rozdelená na dve časti – dosku nosnú v jednom smere a dosku nosnú v dvoch smeroch. Podrobná statická analýza bola riešená iba pre dosku uloženú na prievlakoch. Výsledkom analýzy boli vypracované 4 výkresy: výkres tvaru, výkres výstuže pri dolnom povrchu, výkres výstuže pri hornom povrchu a výkres výstuže prievlaku. V alternatívnom riešení bezprievlakovej stropnej dosky som zisťoval, či je šmyková odolnosť dosky, s navrhnutou hrúbkou, v pretlačení dostatočná alebo je v miestach uloženia dosky na stĺpoch potrebné lokálne zväčšenie hrúbky dosky. V rámci alternatívy bol vypracovaný výkres tvaru.
Key words:železobetónová stropná doska, bezprievlaková doska, administratívna časť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited