Oct 26, 2020   4:33 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
A Solution for Network and Service Monitoring
Written by (author):
Ing. Ján Šuba
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Juraj Taraba, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh riešenia monitoringu sietí a služieb
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou monitoringu sieťových zariadení, uzlov, pracovných staníc, serverov a sieťových služieb. V prvej časti sú popísané základy monitorovanie siete. Ďalej prácu tvorí základný model monitorovania, ďalej nasledujú metódy monitorovania, nástroje na monitorovanie, kde patrí Ping, Traceroute, ICMP a SNMP. V druhej časti práce je spravená analýza siete v učebni B516. Nasleduje inštalácia monitorovacieho softvéru Zabbix na Ubuntu server a inštalácia Zabbix klienta na operačnom systéme Windows. Ďalej je realizovaný návrh monitorovania siete v učebni B516 a vyhodnotená schopnosť monitoringu vyhodnocovať nedostupnosť uzlov siete, pracovných staníc a služieb v sieti.
Key words:
FCAPS, monitoring, Zabbix, SNMP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited