Jul 12, 2020   9:20 p.m. Nina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
Written by (author):
Bc. Dominik Knotek
Department:
Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Opponent:Mgr. Roman Protasov
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku
Summary:Práca sa zaoberá koncepčným návrhom podvozku pre samozberný voz na balíky slamy. Konkrétne návrhom jednotlivých častí ako sú: kolesá, odpruženie, kolesové disky a nápravy. Všetky tieto časti okrem nápravy boli vyberané s katalógov jednotlivých obchodov. Jedná sa o reálne súčiastky ktoré vyhovujú či už po rozmerovej alebo pevnostnej stránke pre daný samozberný voz na balíky slamy. Ďalej sa práca zaoberá koncepčným návrhom rámu podvozku pre samozberný voz na balíky slamy. Vyhotovenie 3D modelov jednotlivých častí a aj samotnej zostavy podvozku je realizované pomocou program Catia V5. Zvolili sme tandemové uchytenie podvozku z dôvodu lepšej prejazdnosti na hlinenom a nerovnom povrchu na poliach. Na statickú analýzu pevnosti rámu pre samozberný voz na balíky slamy sme použili program SolidWorks. Statická analýza bola vykonaná pomocou metódy konečných prvkov. Výkresová dokumentácia bola taktiež vykonaná v programe Catia V5.
Key words:
podvozok, balíky slamy, samozberný voz na balíky slamy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited