Jan 24, 2020   6:05 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cryptography in Information Security
Written by (author): Ing. Miroslav Tomka
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Kavacký, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kryptografia v informačnej bezpečnosti
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce, ktorá je zameraná na kryptografiu bolo naštudovať a popísať moderné formy kryptografie slúžiace na utajenie informačného obsahu prenášaných správ v telekomunikačných systémoch. Podrobnejšie charakterizovať kryptografiu s tajným kľúčom a kryptografiu s verejným kľúčom, popísať hashovacie funkcie a digitálne podpisovanie. Následne bolo potrebné popísať programovacie jazyky a použité technológie, ktoré som pri tvorbe aplikácie používal. V poslednom rade som vytvoril výučbový portál s problematikou modernej kryptografie a vytvoril aplikáciu na overenie znalostí niektorých kryptografických protokolov, ktorý je popísaný v posledných kapitolách.
Key words:Kľúč, php, kryptografia, Java, Hash

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited