Oct 31, 2020   2:38 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
IoT Network Design
Written by (author): Ing. Igor Jurikovič
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Tomáš Benčurik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh siete IoT
Summary:
Výstupom práce je funkčný návrh topológie IoT siete a zhodnotenie výstupu z výsledkov simulácie v programe CupCarbon na základe zhotoveného návrhu siete. V úvode práce je predstavená problematika internetu vecí, základne koncepty a aplikácie internetu vecí. V jadre práce sú popísané základné štandardizované architektúry IoT, protokoly využívané v IoT sieťach. Konkrétne sa tu nachádza stručný popis technológií protokolov ZigBee, WiFi a LoRaWAN. V ďalšej časti práce nájdeme popis programu CupCarbon, jeho užívateľského rozhrania a funkcií jednotlivých polí grafického rozhrania. V závere práce je popis návrhu topológie IoT siete pre mesto Pezinok v programe CupCarbon. Tento návrh sa skladá z 2 nezávislých častí fungujúcich na odlišných protokoloch, konkrétne ZigBee a LoRaWAN. ZigBee časť siete je zameraná na detekciu mobilných zariadení na hlavnom dopravnom ťahu v meste Pezinok. LoRaWAN časť siete rieši problematiku snímania teploty okolia vo vinohradníckych oblastiach. Výsledkom práce sú aj závislosti energie batérie od simulovaného času a ich vyhodnotenie.
Key words:
Internet of Things, M2M, ZigBee, D2D, LoRa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited