Oct 31, 2020   2:57 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Ellipsoidal model of heart chambers
Written by (author):
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Elipsoidálny model srdcových komôr
Summary:
Cieľom diplomovej práce je modelovanie a simulácia šírenia akčného potenciálu v jednoduchom elipsoidálnom 3D modeli srdcových komôr. Na vytvorenie modelu bol zvolený program COMSOL Multiphysics. V práci sú uvedené teoretické poznatky o základných dejoch, ktoré sa odohrávajú v srdci. Práca opisuje vytvorenie modelu srdcových komôr v prostredí COMSOL Multiphysics, kde je šírenie akčného potenciálu opísané pomocou monodoménového modelu a FitzHugh-Nagumových rovníc. Nosná časť práce obsahuje simulácie pri zmenených vybraných parametroch Purkyňovej vrstvy a vyhodnotenie ich vplyvu na tvar a rýchlosť šírenia aktivačného frontu v elipsoidálnom 3D modeli srdcových komôr.
Key words:
COMSOL Multiphysics, Akčný potenciál, FitzHugh-Nagumove rovnice, elipsoidálny 3D model komôr

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited