Oct 24, 2020   8:12 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Archeological Visitorcentre Havranok
Written by (author):
Ing. Anna Škodak
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návštevnícke centrum archeoskanzen Havránok
Summary:
Predmetom tejto diplomovej príce je riešenie návrhu návštevníckeho centra archeoskanzenu Havránok v lokalite Liptovká Mara. Objekt bude poskytvať nové priestory pre výstavy a exponáty, okrem stálej výstavy exponátov nájdených na Havránku, objekt bude ponúkať aj priestor pre dočasné výstavy napr. exponátov z iných keltských nálezísk zo zahraničia. Stavba má jedno podzemné podlažie – určené predovšetkým pre parkovanie, a dve nadzemné podlažia. Mojou úlohou bolo navrhnúť objekt a poňať ho ako návštevnícke centrum s dôrazom na funkčnosť a estetiku.
Key words:
Návštevnícke centrum, archeoskanzen, Havránok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited