28. 3. 2020  14:05 Soňa
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návštevnícke centrum archeoskanzen Havránok
Autor: Ing. Anna Škodak
Pracovisko: Katedra architektúry (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Oponent:prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návštevnícke centrum archeoskanzen Havránok
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej príce je riešenie návrhu návštevníckeho centra archeoskanzenu Havránok v lokalite Liptovká Mara. Objekt bude poskytvať nové priestory pre výstavy a exponáty, okrem stálej výstavy exponátov nájdených na Havránku, objekt bude ponúkať aj priestor pre dočasné výstavy napr. exponátov z iných keltských nálezísk zo zahraničia. Stavba má jedno podzemné podlažie – určené predovšetkým pre parkovanie, a dve nadzemné podlažia. Mojou úlohou bolo navrhnúť objekt a poňať ho ako návštevnícke centrum s dôrazom na funkčnosť a estetiku.
Kľúčové slová:Návštevnícke centrum, archeoskanzen, Havránok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene