Apr 7, 2020   10:41 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lighting solution for schools with modern technologies
Written by (author): Ing. Denis Pavlík
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Lipnický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osvetlenie škôl modernými technológiami
Summary:Diplomová práca sa zaoberá využitím rôznych technológií osvetlenia v školských priestoroch. Diplomová práca spracováva rešerš svetelnej techniky a požiadaviek na osvetlenie vzdelávacích priestorov. Zameriava sa na simulácie osvetľovacích sústav vo výpočtovom programe Relux a Vivaldi. V programe Relux simulujeme pre jednu učebňu združenú osvetľovaciu sústavu s príspevkom denného svetla podľa CIE pre rovnomerne zatiahnutú oblohu. V programe Vivaldi sa vytvoria dynamické svetelné scény simulovanej učebne. V dynamickej svetelnej scéne sa nastavujú kritériá pre učebňu podľa normy STN EN 12464-1. Program Vivaldi dokáže spracovať celkový časový priebeh združenej osvetľovacej sústavy. Zadaním ceny za spotrebovanú elektrickú energiu vyhodnotí ekonomický priebeh sústavy. Pomocou simulačných programov sa dokáže zistiť celková spotreba elektrickej energie budovy školy za pomoci riadiacich členov. Všetky výsledky simulácií sú porovnávané medzi sebou. Ďalej sa zohľadňuje cena novej inštalácie svietidiel a návratnosť vynaložených investícií.
Key words:Osvetlenosť, Rovnomernosť osvetlenia, Osvetľovacia sústava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited