Dec 13, 2019   12:51 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge at Svrčinovec - alternative construction method by incremental launching technology
Written by (author): Ing. Ľubomír Baľák
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Opponent:Ing. Ján Sedlák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby technológiou vysúvania
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bol podrobný statický výpočet hornej stavby mosta. Práca pozostáva z návrhu mosta ponad zadaný terén, zohľadňujúc terénne prekážky, nadväzné komunikácie a možnosti výstavby. Práca pozostáva z troch časti. Prvou časťou je technická správa, kde sa nachádza popis konštrukcie a spôsob jej riešenia. Druhou časťou je podrobný statický výpočet hornej stavby pozostávajúci z výpočtu zaťaženia pôsobiaceho na most počas výstavby a počas jeho užívania, návrhu predpätia a posúdenie kritických miest konštrukcie. Tretiu časť tvorí prehľadný výkres mosta, výkres tvaru hornej stavby, výkres predpínacích lán, schéma výstuže v priečnom reze a schéma technológie výstavby aj v náväznosti na spodnú stavbu a schéma výrobne.
Key words:výkres, výpočet, statický

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited