Apr 3, 2020   7:56 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Precipitation runoff processes in urbanised areas with regard to climate change
Written by (author): Ing. Maroš Bulík
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Belicová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímy
Summary:Cieľom práce je analýza vplyvov lokálneho klimatického vývoja na stokovú sieť územia mesta Liptovský Mikuláš s výhľadom na vývoj dažďových intenzít do budúcnosti s využitím softvérových nástrojov. Pre dosiahnutie cieľov práce sú využité špecializované softvéry zamerané na hydraulické posudzovanie stôk a simuláciu zrážko-odtokového procesu. Práca obsahuje prehľad problematiky, jej rozbor na základe dostupných informácií a návrh opatrení na riešenie.
Key words:klimatická zmena, stoková sieť, návrhový dážď, SWMM, dažďový odtok, Liptovský Mikuláš

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited