Mar 29, 2020   3:06 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of laboratory model of DC-motor on the Arduino platform
Written by (author): Bc. Michal Stančík
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina
Summary:Cieľom práce je návrh regulátorov vybranými metódami pre laboratórny model jednosmerného motora na platforme Arduino a ich overenie v reálnom čase Laboratórny model jednosmerného motora je postavený na platforme Arduino, ktorý pomocou ovládacieho modulu L298n ovláda jednosmerný motor. Okrem ovládania motora Arduino prijíma alebo posiela informácie o otáčkach motora z/do programu Matlab. V prostredí Matlab sa získané informácie o otáčkach uložia. Následne je vyhotovená identifikácia zvolenými metódami pre dva pracovné a navrhnuté parametre regulátorov pre najlepší identifikovaný systém. Kvalita riadenia je overená na správaní sa modelov v reálnom čase.
Key words:Arduino Uno, Jednosmerný motor, PID regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited