Apr 3, 2020   0:48 a.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motorized paraglider model control
Written by (author): Bc. Mgr. art. Igor Švaňa
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie modelu motorizovaného padáka
Summary:Témou bakalárskej práce bolo navrhnúť riadenie motorizovaného padáku s jedným stupňom voľnosti. Experiment bol realizovaný pomocou kyvadla, ktoré nahrádzalo reálny model padáku. Cieľom bolo vybudovanie a naprogramovanie riadiacej jednotky, ktorej úlohou bolo sledovať uhol natočenia kyvadla s jedným stupňom voľnosti a porovnávať ho s požadovaným uhlom náklonu. Práca si žiadala naprogramovanie IMU (inertial measurement unit) tak aby jej výstupom bol stupeň náklonu v uhloch a vedela sa vysporiadať aj s prípadnými vibráciami spôsobenými rotáciou bezkefového jednosmerného motoru. Po naprogramovaní tejto jednotky bolo nutné navrhnúť regulátor, ktorý by vedel kompenzovať nežiadúce vstupné poruchy. Realizácia pomocou kyvadla bola realizovaná z dôvodu nedostupnosti RC modelu motorizovaného padáku. Každopádne sa podarilo cieľ témy splniť a vo výsledku navrhnutý systém vedel dobre kompenzovať pôsobenie vonkajších vplyvov prostredia.
Key words:paracopter, UAV, kyvadlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited