Jan 25, 2020   6:46 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Archeological Visitorcentre Havranok
Written by (author): Ing. Lucia Mušková
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návštevnícke centrum archeoskanzen Havránok
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť Návštevnícke centrum Havránok zamerané na náučno vzdelávaciu funkciu ako vstupnú bránu do prírodného archeoskanzenu Havránok s celoročnou prevádzkou. Pozemok sa nachádza na okraji dvoch unikátnych krajinných oblastí, medzi husto zalesneným chráneným svahom Havránku a priehradou Liptovská Mara. Časť práce je venovaná historickým udalostiam, ktoré viac či menej vplývali na formovanie územia Havránok. Územie podliehalo dynamickým zmenám príchodom Keltov, ich vzostupom, po čase pádom a odchodom, ktorý bol sprevádzaný príchodom Slovanov, ktorí na území zotrvali. Od dvadsiateho storočia prebiehali na Havránku archeologické práce, vďaka ktorým sa zachoval historický odkaz minulých obyvateľov, ktorý je predávaný súčasnej generácii skrz archeo-múzeum Havránok. Návštevnícke centrum je navrhované na juhovýchodnom kopci Havránku, ku ktorému prislúcha novo navrhovaný prístav a kryté parkovisko s prirodzeným prevetrávaním pri veži Kostola Panny Márie. Objekt bol citlivo umiestnený do prostredia tak aby nenarúšal výhľady z archeoskanzenu. Hmota kopíruje terasovitosť, sklon terénu a líniu cesty. Vývoj hmoty podliehal potrebám osvetlenia jednotlivých funkčných celkov ako aj vytvoreniu nerušených výhľadov na Liptovskú Maru a Tatry. Dispozičné riešenie objektu je rozdelené na tri funkčné celky, komunitné centrum, múzeum a kaviareň v troch výškových úrovniach, ktoré sú všetky pod úrovňou terénu. Kaviareň a komunitné centrum sú prevádzkovo oddelené od múzea z dôvodu fungovania aj vo večerných hodinách. Novo navrhované Návštevnícke centrum dáva možnosť plného využitia, doteraz silno zanedbávaného, potenciálu archeoskanzenu. Na Slovensku sa komplexná keltská expozícia väčšieho rozsahu nenachádza, preto je veľká príležitosť navrhnúť Návštevnícke centrum s Keltskou problematikou, ktoré by sa v časti prechodnej výstavy zameralo na všetky slovenské náleziská.
Key words:Návštevnícke centrum, Archeoskanzen, Kelti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited