Jul 12, 2020   8:54 p.m. Nina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Recognition of finger alphabet sequences
Written by (author):
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozpoznávanie sekvencií znakov prstovej abecedy
Summary:
Slovenský posunkový jazyk (SPJ) je systém kompletného posunkového jazyka, ktorý je široko používaný nepočujúcimi jednotlivcami na Slovensku. Používatelia SPJ môžu navzájom pohodlne komunikovať. Samotná komunikácia s nepočujúcimi je stále problémom pre tých, čo nepoznajú posunkový jazyk, a práve preto je systém automatického rozpoznávania SPJ vysoko žiadaný. Osobitným problémom pri SPJ je rozpoznávanie sekvencií prstovej abecedy. Na začiatku tejto práce sú analyzované algoritmy počítačového videnia a princípy, na ktorých sú založené. Sú opísané najčastejšie používané algoritmy na extrakciu príznakov z obrazu a je uvedené kde a ako boli použité. Následne sú uvedené rôzne typy klasifikátorov a ich úspešnosti pri rozpoznávaní čŕt. Na záver práce je navrhnutý algoritmus na rozpoznávanie znakov prstovej abecedy, založený na aktuálnych poznatkoch o počítačovom a ľudskom videní.
Key words:SPJ, CNN, Rozpoznávanie, Prstová abeceda, ASL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited