Aug 12, 2020   10:31 p.m. Darina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Weather Forecast by Generative Adversarial Networks
Written by (author):
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Predpoveď počasia pomocou generatívnych súperiacich sietí
Summary:
Generatívne súperiace siete reprezentujú novú architektúru neurónových sietí, v ktorej sa dva modely učia súbežne a ich súperiaci vzťah (reprezentovaný minimax hrou proti sebe) im pomáha produkovať lepšie výsledky na konkrétnych úlohách. Aj keď je táto architektúra stále nová, ukázala svoj potenciál na úlohách ako generovanie obrázkov alebo pochopenie významových čŕt z obrázkov. V našej práci aplikujeme túto architektúru do novej domény, v ktorej doteraz nebola použitá - predpoveď počasia. Pri vytváraní modelu na predpoveď počasie využívame poznatky z použitia generatívnych súperiacich sietí na spracovanie a predikciu videa, ako aj veľké množstvo historických dát o počasí. Navrhnutý model sme implementovali a overili na vybranom dátach o počasí. Výsledky nám potvrdili funkčnosť modelu pre danú úlohu predpovede počasia.
Key words:
neurónové siete, generatívne súperiace siete, predpoveď počasia, hlboké učenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited