Feb 21, 2020   3:37 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction Technology project of Polyfunction residentional house
Written by (author): Ing. Jakub Zeman
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Sova
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný komplex
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo v prvom rade nadviazať na obsah predmetov technológia stavieb a realizácia stavieb. V rámci tohto predmetu som sa venoval spracovaniu vybranej časti projektu na stavebné povolenie v časti technológii stavieb v najlepšej mojej kvalite vypracovať technologický normál a projekt zariadenia staveniska pre môj polyfunkčný komplex. Táto diplomová práca sa skladá z troch hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná projektu zariadenia staveniska, v ktorej som vypracoval situáciu zariadenie staveniska pre dve etapy postupu výstavby, na realizáciu hrubej stavby a dokončovacích procesov, s technickou správou k zariadeniu staveniska a variantnými návrhmi montážnych prostriedkov. V druhej kapitole som sa venoval časti časový plán výstavby, kde som sa zamýšľal vypracovať vhodný harmonogram, histogram pracovníkov a technickú správu k časovému plánu výstavby. Tretia kapitola je venovaná časti technologický predpis, v ktorej som zameral na realizáciu vnútorného rozvodu vody systému Rehau zadanej stavby. Neodlučiteľnou súčasťou tejto diplomovej práce sú aj prílohy, ktoré sú dôležitým grafickým vstupom pre všetky kapitoly.
Key words:Realizácia rozvodu vody systému Rehau zadanej stavby, Projekt zariadenia staveniska, Časový plán výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited