Feb 21, 2020   5:13 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Experimental research in possiblities of machining of high chromium cast iron
Written by (author): Ing. Martin Macák
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
Summary:Mechanické vlastnosti ako odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu a tvrdosť sú faktory, ktoré vo väčšine prípadov pôsobia negatívne na schopnosť obrábania materiálu. V experimentálnej časti tejto práce zameranej na identifikáciu možností obrábania boli využité vzorky materiálu práve s týmito vlastnosťami a to konkrétne liatiny so zvýšeným obsahom chrómu . Vzorky sa od seba odlišovali najmä v koncentrácii uhlíka a niklu. Na experimenty boli použité technológie brúsenia, frézovania, elektroiskrového rezania drôtom a laserového lúča. Všetky technológie sú schopné daný materiál obrobiť, no každá za iných podmienok a s rozdielnymi výsledkami. Technológia brúsenia vykazuje dobré možnosti obrobenia takéhoto materiálu s nízkou hodnotou drsnosti a zároveň nízkou finančnou nákladnosťou. Technológia frézovania pri podmienkach definovaných v práci dosiahla ešte vyššiu kvalitu povrchu, no cena nástroja spolu s jeho životnosťou sú negatívom. Použitie nekonvenčnej technológie elektroiskrového rezania drôtom zabezpečila dobrú kvalitu povrchu, avšak je nutné poznamenať, že obrábaný materiál musel byť vopred obrúsený. Obrábanie laserovým lúčom predstavuje relatívne lacný spôsob obrábania vhodný najmä na výrobu povrchov, na ktoré nie sú kladené vysoké nároky nakoľko dosiahnutá drsnosť v experimentálnej časti tejto práce nie je vhodná na výrobu funkčných, dosadacích a presných plôch.
Key words:obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov, konvenčné technológie obrábania, nekonvenčné technológie obrábania, liatina s vyšším obsahom chrómu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited