Apr 3, 2020   8:41 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation and optimization of the indoor environment in selected premises of the Faculty of Civil Engineering SUT and Student dormitory of Jur Hronec
Written by (author): Ing. Zdenka Titková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Kudiváni
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU a Študentského domova Jura Hronca
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je charakterizovanie základných požiadaviek na tepelno-vlhkostnú mikroklímu a kvalitu vzduchu a vyhodnotenie vnútorného prostredia vybraných priestorov podľa nameraných údajov. Zber údajov pre účely diplomovej práce bol naplánovaný na 2 obdobia – prvý zber údajov sa vykonal ešte počas vykurovacej sezóny a druhý počas teplejšieho prechodného obdobia mimo vykurovacej sezóny. Hodnotené sú výsledky meraní z piatich miestností v objektoch Slovenskej technickej univerzity a to konkrétne štyri miestnosti v budove Stavebnej fakulty a jedna miestnosť v budove Študentského domova Jura Hronca. Výsledkom diplomovej práce je subjektívne vyhodnotenie vybraných priestorov a porovnanie výsledkov. Na základe týchto výstupov sú navrhnuté odporúčania pre optimalizovanie a zlepšenie podmienok vnútorného prostredia v týchto priestoroch.
Key words:vnútorné prostredie budov, tepelno-vlhkostná mikroklíma, kvalita vzduchu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited