Apr 6, 2020   7:10 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Experimental device for control of heating and air-conditioning processes in buildings
Written by (author): Ing. Peter Minarčík
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Opponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Experimentálne zariadenie na výskum riadenia procesov vykurovania, vetrania a klimatizácie v budovách
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia použiteľného na výskum riadenia procesov vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) v budovách. V úvode práce je predstavený koncept laboratórneho modelu HVAC systému a následne opísaný proces jeho konštrukčného návrhu a realizácie. Ďalej sa práca postupne venuje rozsiahlemu opisu použitých akčných členov, snímačov, elektroinštalácie a riadiacej jednotky. Následne je predstavená finálna podoba navrhnutého zariadenia a experimentálne overená jeho funkčnosť. V závere sú zhrnuté dosiahnuté výsledky a získané poznatky, a zároveň formulovaná motivácia pre výskum pokročilého riadenia HVAC procesov s využitím zhotoveného laboratórneho HVAC systému.
Key words:HVAC, DCU, zvlhčovanie, vetranie, vykurovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited