Dec 15, 2019   12:23 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge at Svrčinovec - alternative construction by precast segmental balanced cantilever method
Written by (author): Ing. Jakub Rubint
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Prítula, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou montážou
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh hornej stavby mostnej konštrukcie na úseku Svrčinovec – Skalité diaľnice D3 technológiou letmej montáže. Prvou úlohou bolo dôkladné štúdium technológie výstavby a pracovných postupov používaných pri tejto technológií výstavby. Následne bol vytvorený návrh tvaru konštrukcie mosta a statická analýza hornej stavby. Postupne bolo navrhované dodatočné predpätie vahadiel a predpätie spojitosti vo fázach výstavby. Následne sme kontrolovali prípustné hodnoty normálových napätí v konštrukcii v čase uvedenia mostného objektu do prevádzky a v čase konca životnosti konštrukcie. Súčasťou práce bolo tiež vyhotovenie vybraných výkresov projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Key words:montáž, letmá, predpätý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited