Jan 20, 2020   9:43 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multi-Comfort House Dubai
Written by (author): Ing. Matúš Slavkovský
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jakub Klikáč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zóna bývania a občianskej vybavenosti Dubaj
Summary:Zadaním mojej záverečnej práce inžinierského štúdia bolo vypracovanie zadania medzinárodnej súťaže MCH ISOVER na tému rezidenčné bývanie v Dubaji. Organizátorom súťaže bol ISOVER v spolupráce s mestom Dubaj a Dubai Properties Group. V súťaži išlo o navrhnutie udržateľnej architektúry, ktorá by bola začlenená do mestského priestoru s rešpektovaním všetkých kritérií pre Multi Comfort výstavbu spoločnosti Saint-Gobain, klimatických podmienok aj regionálneho konceptu mesta Dubaj. Okrem toho, že mal byť návrh udržateľný, mal byť aj originálny a kreatívny, aby bol pre mesto architektonickým prínosom. Dubaj je jedným z najzaujímavejších miest Spojených arabských emirátov. Leží na pobreží Perzského zálivu v severnej časti Arabskej púšte. Má mimoriadne horúce klimatické podmienky, v niektorých mesiacoch presahuje priemerná denná teplota až 40°C. Toto samozrejme výrazne ovplyvňuje exteriérové aktivity v priebehu dňa aj v noci. Zastavaná parcela patrí do objektu Culture Village v časti Dubaja, zvanej Al Jadaf. Rozloha tejto oblasti je 400 189 m. Dôležitú úlohu v návrhu zohráva pobrežný záliv s navrhovanou promenádou na východnej strane nami zastavanej parcely. Navrhnuté sú dva objekty, jeden vo východnej, druhý v západnej časti parcely. Výška objektov ako aj ďalších budov je uspôsobená tak , aby bol výhľad na záliv čo najimpozantnejší. Preto budova umiestnená na východnej strane parcely je o tri poschodia nižšia , než stavba na západnej strane. Pôdorys parcely a tiež snaha vylúčiť orientáciu fasád na juh ovplyvnil polohu budov na pozemku. Oáza aj blízke tradičné arabské obydlia v skalných masívoch boli pre nás inšpiráciou pre vonkajší vzhľad budov. Vytvorili sme pomyselné údolie, ktoré vytvára ilúziu svahu vnútri átria vďaka ustupujúcim podlažiam dvoch objektov a vďaka vykonzolovaniu pomáha vytvárať tieň pre nižšie poschodia z vonkajšej strany. Súčasťou objektu sú aj dvojpodlažné garáže v podzemí. Službám a obchodu je určené prvé poschodie, a ostatné nadzemné podlažia slúžia bývaniu. Bytové jednotky sú rozdelené do niekoľkých kategórií od luxusných priestorovo väčších štvor a viac izbových až po mezonetové a jednoduchšie riešené dvojizbové byty.
Key words:rezidenčné bývanie, Dubaj, átrium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited