Feb 21, 2020   4:06 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The expert diagnostics system
Written by (author): Ing. Pavol Federič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Expertný diagnostický systém
Summary:Pavol Federič : Expertný diagnostický systém [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. – Školiteľ: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.–Trnava: MtF STU,2018,65s. Cieľom mojej diplomovej práce bolo návrh a implementácia expertného systému. Diplomová práca sa skladá z piatich kapitol. V prvej kapitola popisuje analýzu problémovej oblasti. Druhá kapitola popisuje návrh architektúry systému diagnostiky porúch. V ďalšej kapitole je implementácia navrhnutého systému. V štvrtej kapitole je vykonané dokumentované testovanie. V piatej kapitole je zhrnutie riešenia.
Key words:QR kód, báza znalostí, expertný systém, báza dát, inferenčný mechanizmus, vysvetľovací mechanizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited