Apr 7, 2020   1:52 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Library of the genetic algorithm functions for the Simatic PLC
Written by (author): Ing. Patrik Bučány
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Knižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC Simatic
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť knižnicu funkcií genetických algoritmov pre softvérovú platformu TIA Portal. Prvá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu, popisuje genetické algoritmy a softvérové prostredie TIA Portal. Druhá kapitola je venovaná implementovaným funkciám genetických algoritmov v TIA Portal projekte, a vytvoreniu knižnice. V tretej kapitole sú implementované funkcie testované na matematických funkciách, ktoré sú určené pre optimalizačné algoritmy. V štvrtej kapitole je program použitý pre optimalizáciu parametrov PID regulátora.
Key words:PLC, TIA Portal, Genetické algoritmy, PID regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited