Sep 21, 2019   3:26 p.m. Matúš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to improve the human resource management system in company PROTHERM PRODUCTION, s.r.o. , Skalica
Written by (author): Ing. Nikoleta Matulová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Mária Homokyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku PROTHERM PRODUCTION, s.r.o. , Skalica
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku PROTHERM PRODUCTION, s. r. o., Skalica, na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu poznatkovej základne v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. V druhej kapitole je analyzovaný súčasný stav manažmentu ľudských zdrojov podniku, na základe informácií od manažérky ľudských zdrojov a tiež obsahuje dotazníkové šetrenie. Treťou kapitolou práce je návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku. V poslednej kapitole sú zhodnotené jednotlivé návrhy a ich prínos pre podnik.
Key words:manažment ľudských zdrojov, pracovné vzťahy, pracovné prostredie, výhody, odmeňovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited