Dec 10, 2019   4:32 p.m. Radúz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to monitor the impact of different generations of employees on sustainable performance in the selected business
Written by (author): Ing. Miroslav Cingel
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Fero, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh sledovania vplyvu rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť v podniku
Summary:Hlavným cieľom práce je na základe aktuálnych teoretických poznatkov a preskúmania súčasného stavu v podniku, navrhnúť sledovanie vplyvu rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť v podniku. Prvá časť práce sa venuje posúdeniu aktuálnosti danej témy a teoretickým poznatkom z danej oblasti. Druhá časť práce sa zameriava na analýzu súčasného stavu v podniku s ohľadom na riešenú problematiku. V tretej, návrhovej časti, sú prezentované konkrétne návrhy opatrení na sledovanie vplyvu rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť v podniku. Vo štvrtej časti je posúdenie možnosti realizácie jednotlivých návrhov a zhodnotenie ich prínosu pre daný podnik. Výsledným návrhom opatrení na sledovanie vplyvu rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť v podniku, je na základe rozdelenia zamestnancov do vekových kategórií, systém hodnotenia výkonnosti, zapracovanie poznatkov vekového manažmentu do riadenia zamestnancov a posúdenie vplyvu na výkonnosť podniku.
Key words:udržateľná výkonnosť, vekový manažment, výkonnosť podniku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited