Sep 22, 2019   12:44 p.m. Móric
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for measures to increase the accuracy of stockpiles in Company Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
Written by (author): Ing. Filip Pediač
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. František Holler
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
Summary:PEDIAČ, Filip: Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., o.z. Seating Trnava [Diplomová práca] – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. MTF STU, Trnava, 2018. 72 s. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými základmi v oblasti riadenia zásob a cyklických inventúr. Druhá kapitola obsahuje stručný opis spoločnosti a analýzu súčasného stavu spolu s vyhodnotením. Tretia kapitola zahŕňa konkrétne návrhové opatrenia zamerané na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., o.z. Seating Trnava. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhovaných opatrení.
Key words:cyklické inventúry, riadenie zásob, presnosť zásob

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited