Apr 7, 2020   9:45 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional residential complex Kerling in Banská Štiavnica
Written by (author): Ing. arch. Balquis Al Rubaiee
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ľubomír Králik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný obytný komplex Kerling v Banskej Štiavnici
Summary:Témou tejto diplomovej práce je riešenie súboru polyfunkčných bytových domov, v novonavrhovanej urbanistickej štruktúre, mestského bloku Kerling - DOWNTOWN KERLING, v Banskej Štiavnici. Lokalita mestského bloku Kerling je pútavým uzlom v urbanistickej štruktúre čoby pomyseľná brána do mesta. Je miestom prechodu medzi pôvodnou a novou štruktúrou mesta. Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť atraktívne, multifunkčné prostredie, slúžiace k trvalému bývaniu, s rôznymi funkciami vybavenosti a službami. Zámerom bolo zatraktívniť obytné prostredie v Banskej Štiavnici pre nových obyvateľov. Bývanie v multifunkčnom prostredí, na hranici historickej Banskej Štiavnice, v bezprostrednej blízkosti bývalej tabakovej továrne je príťažlivou možnosťou. Detailne som sa v mojej práci zaoberala centrálnou časťou daného územia. V riešenom území sa nachádzajú dva bloky bytových domov s polyfunkčným parterom a centrálnym verejným priestorom novytvoreného námestia vo vnútrobloku.
Key words:Banská Štiavnica, Vnútroblok, Kerling, Polyfunkčný komplex, Obytné budovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited