Feb 21, 2020   4:51 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and creation of a database of machines and tools for progressive machining methods
Written by (author): Ing. Milada Fabianová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania, jej naplnenie a postupné dopĺňanie zariadení do databázy. Po oboznámení sa s progresívnymi metódami obrábania a so základmi tvorby databázy sa mohlo začať s tvorbou databázy. Databáza sa vytvorila v programe MS Excel 2016. Do databázy sa údaje vkladajú pomocou jednoduchej tabuľky. Databáza strojov a nástrojov slúži na informovanie o zariadeniach, ktoré sa môžu použiť pri rôznych spôsoboch nekonvenčného obrábania. Databáza sa môže použiť aj ako učebná pomôcka.
Key words:databáza, progresívne obrábanie, MS Excel, makro

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited