May 27, 2020   1:40 p.m. Iveta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Economic efficiency of business investment projects
Written by (author): Bc. Mária Mičíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomická efektívnosť investičných projektov podniku
Summary:
Bakalárska práca sa venuje hodnoteniu efektívnosti investičných projektov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a výberom najefektívnejšieho z nich. Práca pozostáva z teoretickej časti, v ktorej sú vysvetlené potreby investovania, jeho spôsob a ekonomické ukazovatele používané na stanovenie efektívnosti investície. Obsahom praktickej časti práce je na základe spomínaných ukazovateľov stanoviť efektívnosť šiestich predložených projektov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Výnosné projekty boli analyzované aj na vplyv rizikových faktorov. Výsledky práce zodpovedajú zisteniu, že štyri zo šiestich projektov sú prínosné pre podnik a je vhodné ich realizovať. Dva projekty vykazujú neakceptovateľné výsledky finančných ukazovateľov. Význam celej práce spočíva v tom, že umožňuje podniku predísť prijatiu nevýhodných projektov už v prípravnej fáze.
Key words:
investícia, efektívnosť, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited