Jan 20, 2020   7:26 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Parameter Design of PID Controllers by SIMC (Skogestad IMC)
Written by (author): Ing. Matúš Furka
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)
Summary:Cieľom bakalárskej práce je oboznámiť sa s metódou SIMC pre návrh parametrov PID regulátora, simulačne overiť navrhnuté regulátory pre riadenie rôznych typov sústav, vytvoriť grafické používateľské rozhranie (Graphical User Interface - GUI) v prostredí Matlab a vytvoriť videonávod na použitie metódy SIMC pri návrhu parametrov PID (PI) regulátora pri riadení laboratórneho procesu. Metóda SIMC je vhodná pre riadenie sústav, ktoré sú opísané rôznymi typmi náhradných modelov. Autor Sigurd Skogestad vysvetľuje názov SIMC ako SIMple Control alebo Skogestad IMC, pričom IMC (Internal Model Control) je známa metóda, vychádzajúca z regulácie s vnútorným modelom. Metóda je výpočtovo jednoduchá, poskytuje prijateľnú kvalitu a robustnosť regulácie, čo bolo simulačne overené vo vytvorenom GUI pri riadení rôznych typov sústav a aj pri riadení laboratórneho procesu – DC motora.
Key words:PID regulátor, metóda SIMC, GUI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited