Dec 8, 2019   11:24 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of arrangements for the introduction and application of the 5S method in ZVS - ENCO, a.s.
Written by (author): Bc. Mária Padyšáková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S v podniku ZVS - ENCO, a.s.
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zavádzanie metódy 5S na montážnom pracovisku v spoločnosti ZVS – ENCO, a.s. V prvej kapitole bakalárskej práce sú definované teoretické znalosti z oblasti metódy 5S, štíhleho manažmentu a jeho vybraných metód. Druhá kapitola obsahuje informácie o podniku, v ktorom bola práca spracovaná, taktiež analýza súčasného stavu na základe krokov metódy 5S, kde boli preukázané nedostatky. Cieľ bakalárskej práce bol splnený v tretej kapitole práce, ktorá obsahuje návrhy opatrení na zavedenie metódy 5S. Posledná kapitola zahŕňa zhodnotenie navrhovaných opatrení.
Key words:metóda 5S, plytvanie, štíhly manažment, výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited