Feb 22, 2020   5:43 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:New School Lošbates
Written by (author): Ing. arch. Veronika Mandincová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Hanzlíček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nová škola Lošbates
Summary:Myšlienka Novej školy LOŠBATES vychádza z iniciatívy a potreby dobrovoľného zväzu 5 českých obcí vybudovať novú základnú školu pre ich spoločné využívanie. Obce (Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice) zapojené do projektu ležia v okrese Praha-východ. Pre budovu novej školy bola zvolená parcela, ktorá sa nachádza v pomyselnom strede medzi týmito obcami. Parcela obdĺžnikového tvaru leží blízko hlavnej komunikácie v rozvíjajúcej sa časti obce Louňovice. Susedí s malopodlažnou zástavbou rodinných domov a lesom. Pozemok je prístupný len v jednom bode, preto je na začiatku dôležité vybudovať prístupové komunikácie. Navrhovaná budova s kapacitou 2x9 (3x9) tried má slúžiť verejnosti, nielen ako centrum vzdelávania ale aj stretávania a trávenia voľného času, či už v pridruženej ZUŠ alebo na exteriérových plochách v areáli školy. Obsiahle zadanie sa mi podarilo pretransformovať na jednoduché prevadzkovo-dispozičné riešenie, ktoré sa ukrýva v trojpodlažnej hviezdicovitej hmote budovy. Ustúpenie najvyššieho podlažia vytvára zaujímavé pohľady a tvar budovy sa mení postupne ako okolo nej človek prechádza. Tieto pohľady umocňuje aj nepravielné striedanie drevenej lamelovej fasády, ktoré pripomína kmene stromov v susediacom lese.
Key words:základná škola, vzdelávanie, drevo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited