Oct 28, 2020   3:17 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Orangery at the manor house in Chtelnica
Written by (author): Bc. Peter Dúbravka
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Oranžéria pri kaštieli v Chtelnici
Summary:
Moja práca sa zaoberá návrhom jedinečného hospodárskeho objektu oranžérie, zasadeného do okolia zrekonštruovaného neobarokového kaštieľa zo sedemnásteho storočia v Chtelnici. Cieľom je vybudovať stavbu, ktorá bude svojou funkciou dopĺňať samotný kaštieľ a rešpektovať svoje okolie. Zároveň má odkazovať na historickú zmienku zaniknutého citrusového sadu. Estetické požiadavky sú kladené na jednoduchú modernú stavbu, ktorá nebude pútať pozornosť od kaštieľa a parku, ktorý by sa mal v budúcnosti rekonštruovať na anglickú záhradu. Budovy oranžérie vedeli prilákať ľudí, ktorí si mohli aj v časoch minulých dovoliť ochutnať exotické plody, ktoré neboli v našich klimatických podmienkach možné v exteriéri dopestovať. Po vzore zvučných kaštieľov ako je zámok v rakúskom Schloss Hofe a zámok v Ledniciach, je možno práve kaštieľ v Chtelnici ďalším objektom, ktorý bude návštevníkom a obyvateľom ponúkať jedinečný historický a architektonický zážitok.
Key words:
Chtelnica, komunitný, oranžéria, kaštieľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited