Dec 14, 2019   10:16 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Chemical safety in a selected laboratory
Written by (author): Ing. Romana Semelbauerová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Chemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriu
Summary:Témou diplomovej práce je posúdenie chemickej bezpečnosti vo vybranom laboratóriu. Prvá kapitola poskytuje všeobecné požiadavky na pracovisko s výskytom nebezpečných faktorov, príklady výstražných a bezpečnostných upozornení a prevádzkový poriadok pracoviska. Druhá kapitola sa venuje rozdeleniu a charakteristike nebezpečných látok a obsahuje zoznam cvičení vrátane použitých látok pri jednotlivých cvičeniach. V tretej kapitole sa nachádza identifikácia krokov a rizík pri ktorých študenti môžu prísť do styku s chemikáliami. V prílohe je vypracovaný register rizík pri práci v laboratóriu s bezpečnostnými opatreniami. V praktickej časti je vypracovaný katalóg s chemickými látkami, ktoré sa používajú pri vybraných laboratórnych cvičeniach.
Key words:chemické riziká, chemická bezpečnosť, nebezpečné látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited